SOS: gezinsondersteunende hulp in coronatijden

Algemene vragen rond Corona

https://www.genk.be/coronacrisis-updates-genk

088 14 689 info-coronavirus.be/nl/

Online hulpaanbod COVID-19

Jeugdhulpaanbieders die te maken krijgen met een eerste vraag naar hulp van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun context, kunnen op deze webpagina terecht voor een overzicht van het online hulpaanbod.

Aanbod jeugdhulp: https://iroj.jeugdhulp.be/online-hulpaanbod-covid-19

Ondersteuning voor gezinnen:

Vragen rond allerlei ouderschaps- en opvoedingsvragen

089 36 79 40  https://www.campuso3.be/opvoedingswinkel

 https://www.campuso3.be/quarantainetips

 www.opvoedingswinkel.be

078 15 00 10 www.opvoedingslijn.be

078 150 100 https://www.kindengezin.be/opvoeding/opvoeden/

www.groeimee.be

Vragen rond hooggespannen conflicten in het gezin:

www.1712.be 

1712: Maak je zelf geweld mee?
Ben je bezorgd om iemand anders of zit je met een vermoeden van geweld?
Heb je ooit geweld meegemaakt en zit het je nog altijd dwars? Ben je bang dat je soms je zelfbeheersing kwijt raakt en iemand ongewenst pijn doet?
Doe je mee met een groep pesters en voel je je daar schuldig over?

Bel, mail of chat dan met 1712.be

 

Algemene vragen ivm welzijn en welbevinden

https://www.tele-onthaal.be/

106: Je kan met Tele-Onthaal praten over de meest uiteenlopende onderwerpen. Mensen bellen of chatten vaak over relatieproblemen, ziekte, depressie, eenzaamheid, zelfdoding, allerlei praktische problemen, … Je kan bij Tele-Onthaal terecht met alles waar je je zorgen over maakt.

www.caw.be

0800 13 500: Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn: een moeilijke relatie, persoonlijke moeilijkheden, financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving… CAW biedt ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven. Via chat: https://www.caw.be/contacteer-ons/chat/

Vragen rond zelfmoord(gedachten)

www.zelfmoord1813.be

1813: Indien je met zelfmoordgedachten zit of bezorgd bent om iemand. Ook bereikbaar via chat en email.

Vragen naar materiële ondersteuning

https://www.campuso3.be/Loket%20Kinderrechten

0470 45 35 02: Het loket kinderrechtenonderzoek blijft telefonisch bereikbaar. Wil je weten waar je gezin recht op heeft? Of welke diensten je allemaal kan gebruiken in Genk? Vraag dan gerust een minirechtenonderzoek aan! Je krijgt er informatie over alle zaken en diensten waar je recht op hebt. Je krijgt ook hulp bij het aanvragen van al deze rechten als dat nodig is. (vb invullen van formulieren) 

Hier kan je ook terecht met vragen rond laptops en internetgebruik indien dit in gezinnen niet aanwezig is.

https://www.genk.be/contact-sociaalhuis-portavida (het vorige OCMW)

089 65 57 00: voor vragen rond betalingsproblemen en facturen vb rond nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit, … kan je contact op nemen met de Sociale Dienst.

Ondersteuning voor jongeren

https://www.facebook.com/OverKopGenk/

0472 22 32 40: In een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. Op dit moment is het OverKop-huis fysiek niet bereikbaar, maar wel telefonisch en via Facebook / Messenger.

www.awel.be

102: Awel luistert naar jongeren en kinderen via telefoon, mail of chat.

www.jac.be

011 85 00 05 Jongere zijn is niet altijd gemakkelijk. Er gaat vanalles in je hoofd om. De dingen die je meemaakt, maken het niet altijd gemakkelijker. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal niet meer lukt. En daar heb je recht op. Maar iedereen heeft ook recht op goede hulp. Blijf er dus niet mee zitten! Kom naar het JAC!

www.clbchat.be

CLBch@t: is gedurende de opschorting van de lessen open: ma - di - wo - do van 14 tot 21u. Ook tijdens de paasvakantie (niet op paasmaandag).

089 70 03 70 crisismeldpunt -18 jarigen Limburg 24u/24, 7 dagen op 7

Minderjarigen of professionele aanmelders kunnen terecht op het crisismeldpunt -18 om een crisis te melden. De medewerker van het crisisteam bekijkt samen met jou de situatie en geeft advies. Er wordt gekeken welke hulp het meest gepast is voor die situatie. Een crisissituatie is een acuut beleefde noodsituatie waarin onmiddellijk hulp moet worden geboden. 

Ben je als familie, vriend of buur betrokken bij een kind of jongere in een crisissituatie. Dan kan je niet terecht op dit meldpunt. Je kan wel naar een hulpverlener toestappen die, met jouw toestemming, hulp kan vragen via dit meldpunt.