2017: mobiliteit

  • Fietsstraten
    • er was reeds een eerste fietsstraat in onze stad op de Reinpadstraat. Ook dankzij de inbreng van het Junior Team werden al enkele andere fietsstraten aangelegd (ventwegen van de Europalaan en Schabartstraat). Er wordt ook gekeken of er nog meer fietsstraten in onze stad kunnen komen.
  • Zotte zebrapaden
    • er werden acht zebrapaden (verspreid over de hele stad) voorzien van een leuk ontwerp. Er zijn in totaal drie verschillende ontwerpen die elk uit 5 tekeningen bestaan.
  • Fietsgadget
    • het Junior Team wil dat kinderen in Genk een cool fietsgadget krijgen, zodat ze meer de fiets nemen en omdat ze een fluohesje niet altijd even leuk vinden om aan te doen. Daarom werden aan alle kinderen van het 5de en 6de leerjaar een fluorescerend gele boekentashoes uitgedeeld, zodat zij alvast veilig kunnen fietsen en wandelen in onze stad. Hiervoor werden door ontwerper Pieter Kabergs drie leuke tekeningen gemaakt!