De Jeugdraad weet raad

Het afgelopen jaar ging de Genkse Jeugdraad aan de slag om de Genkse jongeren te bevragen over de thema's die zij belangrijk vinden. 

In een eerste fase hebben ze elke politieke partij onder de loep genomen en bekeken welke thema's het meeste aan bod kwamen. Aan de hand van deze thema's werd er een bevraging op maat van Genkse jongeren opgesteld.

Met de bevraging stapte de Jeugdraad naar verschillende locaties waar jongeren te vinden zijn en diverse organisaties die met jongeren werken. Zo waren ze te spotten tijdens Genk On Stage 2023, bij de Genkse scholen, in de stationsbuurt, bij jeugdverenigingen en bij GIGOS welzijnswerk.

De antwoorden op de bevraging werden verwerkt en zorgde voor heel wat verrassende resultaten.

Dankzij deze resultaten weet de Jeugdraad wat de Genkse jeugd wilt en wat ze belangrijk vindt. Van hieruit werden er 10 aanbevelingen gevormd waarmee zij als 'Partij voor de Genkse Jeugd' naar de politieke partijen stappen.

Op 29 september volgt het hoogtepunt waar zij een jaar lang naartoe gewerkt hebben: DEBATTLE.

Tijdens deze debatavond worden alle kopstukken van de Genkse partijen tegenover elkaar geplaatst en krijgen zij de 10 standpunten van de jeugd voorgeschoteld. 

subtitel