Financiële steun en kortingen jeugdbeweging | ouders

Lidgeld, minibivak, kampinschrijving, … Sommige gezinnen ondervinden problemen om alle kosten verbonden aan een jeugdbeweging te betalen en hebben het moeilijk de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Laat centen geen drempel zijn, want er zijn verschillende oplossingen.

  • Korting bij de vereniging zelf

Sommige verenigingen geven korting op het inschrijvingsgeld of bieden een andere ondersteuning aan (bv. korting vanaf 2de kind, kampspaarplan of gespreide betaling). Informeer naar de mogelijkheden bij de (groeps-)leiding van je jeugdbeweging.

  • Tussenkomst van het ziekenfonds

Bijna alle ziekenfondsen betalen kamp- en lidgeld terug. Hoeveel deze terugbetaling bedraagt, hangt af van het ziekenfonds en de regio. 

Om de terugbetaling te ontvangen, kan je op de website van jouw ziekenfonds een formulier downloaden en laten invullen door de jeugdbeweging als bewijs van deelname.

  • Fiscaal attesten

Voor kinderen jonger dan 12 jaar kan je de kosten voor ‘deelname aan jeugdwerkactiviteiten’ op je belastingbrief van het volgende jaar inbrengen. Voor kinderen met een zware handicap is de leeftijdsgrens opgetrokken van 12 naar 18 jaar. Dit attest kan je verkrijgen via je jeugdbeweging.

Het fiscaal attest geldt niet voor lidgeld, maar voor activiteiten waarvoor je extra bijbetalen. Bv.: weekends, kamp, …

  • Tussenkomst voor mensen met een laag inkomen

> Leden die woonachtig zijn in Genk en het statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’ hebben, kunnen een tussenkomst van 50% aanvragen voor het lid -en/of kampgeld. Deze tussenkomst kan worden aangevraagd via Rap op Stap.

Rap op Stap is beurtelings op donderdag te vinden in:

  • Campus O³ - Jaarbeurslaan 19 (even weken)
  • Ontmoetingshuis De Sfeer - Grotestraat 32 (oneven weken)

Voor meer info, surf naar https://www.campuso3.be/rap-op-stap.

> Het OCMW verleent een tussenkomst van 90 % op de eigen bijdrage , na uitputting van andere rechten en sociale voordelen (zoals korting VT-statuut en tussenkomst mutualiteit) met een maximumbedrag van 300,00 EUR per persoon per jaar voor mensen met een laag inkomen die aangeven niet in staat te zijn om de lidgelden te betalen.

Social huis Portavida:

Welzijnscampus 11
089 65 57 00
https://www.genk.be/sociaalhuis-portavida