Financiële steun en kortingen | verenigingen

Lidgeld, minibivak, kampinschrijving,… sommige leden ondervinden problemen om al deze kosten te betalen en hebben het moeilijk de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Laat centen geen drempel zijn, want er zijn verschillende oplossingen.

Wat kan je zelf doen?

Als vereniging kan je zelf een korting geven op het inschrijvingsgeld of een andere ondersteuningsmaatregel aanbieden (bv. korting vanaf 2de kind, kampspaarplan of gespreide betaling).

Lukt dit voor jullie als vereniging niet of hebben jullie leden extra financiële ondersteuning nodig? Dan kunnen zij een tussenkomst aanvragen bij volgende instanties:

Tussenkomst van het ziekenfonds

Bijna alle ziekenfondsen betalen kamp- en lidgeld terug. Hoeveel deze terugbetaling bedraagt, hangt af van het ziekenfonds en de regio. 

Om de terugbetaling te ontvangen, kunnen ouders op de website van hun ziekenfonds een formulier downloaden en laten invullen door jullie als bewijs van deelname of je kan zelf een aantal documenten downloaden en ze aan de ouders aanbieden.

Verschillende jeugdbewegingskoepels ontwikkelden een simpeler formulier voor hun leden (Chirojeugd Vlaanderen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, VDS,..).

Fiscaal attesten

Voor kinderen jonger dan 12 jaar kunnen ouders de kosten voor ‘deelname aan jeugdwerkactiviteiten’ op hun belastingbrief van het volgende jaar inbrengen. Voor kinderen met een zware handicap is de leeftijdsgrens opgetrokken van 12 naar 18 jaar.

Het fiscaal attest geldt NIET voor lidgeld, maar voor activiteiten waarvoor ouders extra bijbetalen: weekends, kamp, enz.

De jeugddienst bezorgt jullie rond maart een fiscaal attest van het afgelopen jaar. Jullie moeten ze enkel nog invullen en aan de ouders bezorgen.

Koepelorganisaties

Sommige koepelorganisaties hebben een solidariteitskas waar je gebruik van kan maken.

Meer hulp nodig?

Lukt het met deze voordelen niet om het lid- en/of kampgeld te betalen? Dan zijn er ook andere diensten die je leden misschien kunnen helpen:

Naar wie kan je doorverwijzen? 

Tussenkomst voor mensen met een laag inkomen

> Leden die woonachtig zijn in Genk en het statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’ hebben, kunnen een tussenkomst van 50% aanvragen voor het lid -en/of kampgeld. Deze tussenkomst kan worden aangevraagd via Rap op Stap.

Rap op Stap is beurtelings op donderdag te vinden in:

  • Campus O³ - Jaarbeurslaan 19 (even weken)
  • Ontmoetingshuis De Sfeer - Grotestraat 32 (oneven weken)

Voor meer info, surf naar https://www.campuso3.be/rap-op-stap.


> Het OCMW verleent een tussenkomst van 90 % op de eigen bijdrage , na uitputting van andere rechten en sociale voordelen (zoals korting VT-statuut en tussenkomst mutualiteit) met een maximumbedrag van 300,00 EUR per persoon per jaar voor mensen met een laag inkomen die aangeven niet in staat te zijn om de lidgelden te betalen.

Social huis Portavida:

Welzijnscampus 11
089 65 57 00
https://www.genk.be/sociaalhuis-portavida