G10

Wat is G10?

G10 ('Genkse Tieners') is een tienerparticipatie- en inspraakproject waarbij jonge Genkse tieners hun mening over bepaalde thema's over de stad kunnen geven. Een groepje van ongeveer 15 tieners tussen 12 en 16 jaar denken na over belangen van alle tieners in Genk.

Wat is onze doelstelling?

  • Verantwoordelijkheidszin bij tieners stimuleren en hen vaardig maken in communicatie, organisatie en engagement
  • De G10 fungeert ook als klankbord voor de jeugddienst met betrekking tot vragen of ambities
  • De G10 heeft een adviserende functie zowel naar Jeugd Genk als het stadsbestuur toe.

Hoe kan je deelnemen aan G10?

Wil je ook mee nadenken over relevante thema's voor de tieners van Genk? Stuur dan een mailtje naar jeugd@genk.be en stel je kandidaat!