GIGOS Termien

Termien is een woonwijk vlakbij het centrum van Genk. De wijk is opgedeeld in 2 delen: Nieuw-Termien en Oud-Termien. De woningen zijn een mix van sociale woningbouw en privé-woningen. Als jeugdwelzijnswerk richten we ons op Nieuw -Termien. Het jeugdhuis ligt buiten de woonwijk en iedereen vanaf 15 jaar is welkom in ons jeugdhuis. 


Wij schenken veel aandacht aan de identiteitsontwikkeling van deze jongeren. Zo werken we aan hun zelfredzaamheid, bieden we kansen aan om initiatief te nemen en geven we hen verantwoordelijkheid.