Het verhaal achter Genk Kindvriendelijke Stad

In november 2015 ging stad Genk van start met het project kindvriendelijke steden en gemeenten, om in juni 2018 het label van kindvriendelijke stad te behalen.

Om dit label te behalen, moest onze stad de volgende drie fases doorlopen. Analyse van de kindvriendelijkheid van onze stad (op basis van bestaande data, vragenlijsten, controlegesprekken en focusgroepen), belevingsonderzoeken met kinderen en jongeren en het uitwerken van een plan van aanpak en strategie.

Gedurende het hele traject werd advies en controle uitgevoerd door een stadsbrede stuurgroep, die op regelmatige basis samenkomt en op die manier het project mee opvolgt.

Dit label is een teken van erkenning van het afgelegd traject en het legt meteen ook de basis voor het toekomstige beleid. Het verkrijgen van het label is de start van een voortdurend groeiproces.