JAC Genk

Op het JAC kan iedere jongere tussen 12 en 25 jaar als autonome hulpvrager terecht.

Meer info vind je op hun website.