Jeugdinfrastructuursubsidie

Wat is dit?

Via de subsidie jeugdinfrastructuur krijgen lokale jeugdverenigingen financiële ondersteuning in de uitbouw en instandhouding van hun infrastructuur, met bijzondere aandacht voor duurzaamheid en toegankelijkheid, en dit binnen de grenzen van de kredieten, voorzien in de jaarlijkse stedelijke begroting. Daarnaast moedigen we het polyvalent gebruik van socioculturele infrastructuur sterk aan.

Praktisch

De subsidie kan je aanvragen bij Jeugd Genk. Het reglement met de stappen die je moet ondernemen, vind je in bijlage!