Jeugdinfrastructuursubsidie

Wat is dit?

Via de subsidie jeugdinfrastructuur krijgen lokale jeugdverenigingen financiële ondersteuning in de uitbouw en instandhouding van hun infrastructuur, met bijzondere aandacht voor duurzaamheid en toegankelijkheid, en dit binnen de grenzen van de kredieten, voorzien in de jaarlijkse stedelijke begroting. Daarnaast moedigen we het polyvalent gebruik van socioculturele infrastructuur sterk aan.

Vrijstelling onroerende voorheffing

Via de online kaart van Jeugdmaps kan je de jeugdruimte van Vlaanderen en Brussel ontdekken. Ben je op de kaart vermeld, dan heb je een vrijstelling op de onroerende voorheffing. Sta je er niet op? Neem dan contact met ons op via jeugd@genk.be of 089 65 42 65.

Praktisch

De subsidie kan je aanvragen bij Jeugd Genk. Het reglement met de stappen die je moet ondernemen, vind je in bijlage!