Pesten en sociale media

Vanuit het traject kind- en jeugdvriendelijke stad werd er in 2019 een werkgroep opgestart rond pesten en sociale media. Deze werkgroep ging met heel wat jongeren rond de tafel zitten om gesprekken aan te gaan over pesten.

Uit dit traject bleek dat veel jongeren negatieve ervaringen hebben met sexting. Om die reden zijn enkele stadsdiensten samen aan de slag gegaan om een preventieve campagne te ontwikkelen omtrent dit fenomeen.

De gevaren

Meer en meer jongeren komen alsmaar vaker in aanraking met seksueel getinte berichten. Vanuit verscheidene hoeken wordt aangegeven dat ze niet op de hoogte zijn van de gevaren die achter sexting schuilen, waardoor de negatieve ervaringen rond sexting steeds groter worden. Echter is het taboe en de drempel om erover te praten enorm groot, waardoor het moeilijk is om een goede inschatting van de ernst van de situatie te kunnen maken.

Vanuit OverKop werd er een bevraging gehouden bij meer dan 200 jongeren tussen 14 en 30 jaar rond dit thema. Enkele opmerkelijke cijfers kwamen uit deze bevraging:

  • 74,5% is tussen de 14 & 19 jaar
  • 81,8% heeft al eens een seksueel getinte foto ontvangen
  • 42,4% vind dat het moet kunnen om te sexten
  • 11,3% gaf aan al eens gedwongen te worden een seksueel getinte foto te maken
  • 12,3% heeft last gehad met de gevolgen van sexting

Uit deze resultaten kunnen we afleiden dat er een grote nood is aan aandacht voor dit thema vanuit preventieve en sensibiliserende hoek.

Weet wat je stuurt

De campagne "Weet wat je stuurt" richt zich voornamelijk op jongeren maar ook op hun (groot)ouders en jeugdwerkers. Enerzijds wil de campagne meegeven dat sexting tot de normale seksuele ontwikkeling van jongeren behoort. Anderzijds wil de campagne ook bewust maken dat er mogelijk gevaren verbonden zijn aan sexting.

Voor input, vormgeving en het uitdragen van de campagne werkt stad Genk samen met partners zoals Campus O³, GIGOS VZW, CAW, JAC, OverKop Genk en Politiezone CARMA.

Er werd een visuele campagne ontwikkeld voor sociale mediakanalen en affiches op strategische locaties. Daarnaast werd de website www.jeugdgenk.be/weetwatjestuurt gelanceerd, waar zowel jongeren als hun (groot)ouders en jeugdwerkers laagdrempelig informatie over dit thema kunnen terugvinden.

GIGOS VZW zal infosessies houden in de scholen en Campus O³ zal een infomoment organiseren over dit thema gericht aan (groot)ouders en opvoedingsverantwoordelijken.

Weet wat je stuurt!

Persbericht stad Genk