Portfolio

De voorgaande drie fases, worden vervat in een portfolio (van max 10p.), waardoor een aantal onderwerpen een meer formeel en bindend karakter krijgen.

Het portfolio omvat 5 criteria, namelijk:

  • breed draagvlak
  • analyse als basis van beleid
  • participatie van kinderen en jongeren staat centraal
  • interactie met andere belanghebbenden
  • strategisch beleid tot op actieniveau

Het portfolio moet uiterlijk 18/02/2018 worden ingediend om in juni 2018 het label te behalen.