Kinderrechten

In 1989 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het ‘Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind’ aan. Een kindvriendelijke stad of gemeente verbindt zich ertoe de rechten van het kind te realiseren en te implementeren doorheen alle beleidsdomeinen.

Het Kinderrechtenverdrag bundelt alle rechten van kinderen in één verdrag: niet alleen burgerlijke en politieke rechten, maar ook economische, sociale en culturele rechten. Het Verdrag vertrekt van een visie op kinderen die uitgaat van de erkenning dat kinderen volwaardige deelnemers aan de samenleving zijn.

 

Vier basisprincipes vormen de rode draad doorheen de interpretatie en uitvoering van het Kinderrechtenverdrag:

  • Non-discriminatie: het verdrag geldt voor alle kinderen jonger dan 18 jaar en vraagt speciale aandacht voor kwetsbare groepen.
  • Recht op (over)leven & ontwikkeling: elk kind heeft recht op een menswaardig leven en het recht om zich te ontwikkelen.
  • Recht op participatie: elk kind heeft een eigen mening. In alles wat kinderen aanbelangt, mogen ze hun mening uiten en dient er ook naar hun mening geluisterd te worden.
  • Het belang van het kind: in alle acties moet er rekening gehouden worden met het belang van het kind.

Deze basisprincipes gelden over alle rechten heen en staan garant voor de kwaliteit bij het realiseren van alle rechten.


Nog meer weten?

www.kinderrechten.be – Je voelt je niet correct behandeld? Zocht je overal hulp, maar wil of kan niemand iets doen? Klachten over je rechten? Klop dan aan bij de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat

www.tzitemzo.be – Voor al jouw vragen over kinderrechten en het kinderrechtenverdrag.
http://www.awel.be – Zoek je iemand die naar je luistert? Heb je het even moeilijk? Awel praat met je via chat, mail, telefoon of stel je vraag op het forum! Gratis. Iedereen is welkom. Anoniem. Voor jongeren.