Beleidsparticipatie

Stad Genk is een kind- en jeugdvriendelijke stad maar alles kan beter. Daarom is het belangrijk om te weten wat jullie echt van Genk vinden!

Ruimte voor eigen inspraak

Deel jouw mening via mail naar jeugd@genk.be of via onze Facebook en Instagram.

Structurele inspraakorganen

In onze stad hebben we een aantal vaste inspraakorganen waardoor we steeds proberen te weten wat er leeft bij de kinderen en jongeren van onze stad. Dit zijn:

Bevragingen

Daarnaast organiseren we vaak bevragingen, bijvoorbeeld wanneer er een project gepland staat waarin jongeren een rol spelen (zoals de heraanleg van een speelterrein), dan betrekken we steeds zo veel mogelijk kinderen en jongeren uit de buurt.

Om een breed jeugdbeleid verder uit te dragen wordt via de stuurgroep van kindvriendelijke stad aan elke sector gevraagd waar kinderen en/of jongeren voor hen een meerwaarde kunnen betekenen.

Zo worden kinderen en jongeren betrokken bij bijvoorbeeld een vraag van Dienst Mobiliteit. “Hoe krijgen we meer 12-plussers op de fiets?”. “Jongeren worden betrokken om mee na te denken over de inhoud, verspreiding en vormgeving van vacatures."

Leerlingen worden betrokken in het project 'na de bel' van de sportdienst, kinderen worden betrokken in de voorbereiding van het sociaal forum kinderarmoede dat door het OCMW georganiseerd wordt en in de voorbereiding van het meerjarenbeleidsplan van de stad.

Jeugdmonitor

De jeugdmonitor is een online bevragingstool van de Vlaamse overheid om bij kinderen en tieners van 8 tot 14 jaar na te gaan hoe zij hun stad percipiëren. In januari en februari 2019 werden in totaal bijna 1.000 Genkse scholieren bevraagd en in een kwalitatief vervolgtraject werden nog eens 100 kinderen en tieners bevraagd.

De rapporten met alle cijfergegevens vind je onderaan deze pagina, alsook een handig en compacte brochure met de belangrijkste bevindingen.