Speelstraten

Omschrijving

Een speelstraat is een openbare weg, die tijdelijk wordt omgetoverd tot een heus speelparadijs voor alle kinderen uit de buurt. Een speelstraat bant immers het doorgaand verkeer. Enkel bewoners van de straat of mensen die er een garage hebben, mogen er ‘stapvoets’ doorheen rijden.

Er kan gekozen worden om de volledige straat of slechts een gedeelte van de straat in te richten als speelstraat. De openingsuren van een speelstraat zijn vrij te bepalen tussen 10u en 21u.

Iedereen die een speelstraat organiseert, kan kosteloos een speelkoffer ontlenen boordevol spelmateriaal. Als je een speelstraat voor minimum 1 week organiseert in de zomervakantie, kan je kosteloos een springkasteel ontlenen voor maximum 1 week.

Voorwaarden

Een straat komt in aanmerking als:

  • er voldoende bewoners van de straat akkoord gaan;
  • de straat in een woonzone ligt en de snelheid beperkt is tot 50 km/uur;
  • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt;
  • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt;
  • de omliggende straten bereikbaar blijven.

Wanneer kan een speelstraat

Een speelstraat kan aangevraagd worden voor:

  • één of meerdere aaneensluitende weken;
  • een bepaald aantal weekends;
  • 1 vaste dag in de week, voor een bepaalde periode.

Bewoners mogen zelf de periode kiezen wanneer ze hun straat als speelstraat willen inrichten.

Tijdens schooldagen is het niet mogelijk om een speelstraat in te richten.

Klik hier om een speelstraat aan te vragen