Sportpret

Waarvoor staat Sportpret?

Sportpret organiseert activiteiten tijdens de schoolvakanties en het schooljaar voor kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie. Zo zijn er tijdens de verschillende schoolvakanties Sportpretdagen voor kinderen in (kans)armoede en tijdens het schooljaar biedt Sportpret een naschools beweegaanbod aan in scholen waar de armoedecijfers hoog liggen. Verder hebben we ook andere projecten zoals knutselnamiddagen, springfeesten, kleutersport, sport en spel, … en zijn we volop bezig met nieuwe projecten. 

Sportpretdagen

Sportpretdagen zijn gratis namiddagen van 13 uur tot 16:30 uur waar kinderen tussen 3 en 9 jaar kunnen spelen en sporten. Elke deelnemer krijgt van ons een Sportpret T-shirt. Voor kleuters voorzien we een programma gevuld met spelletjes, dans, vrij spel en sport op kleuterniveau. Voor de kinderen vanaf 6 jaar voorzien we per Sportpretdag twee verschillende sportinitiaties. Zo krijgen ze de kans om elke dag twee nieuwe sporten te leren kennen.

Naast sport en spel zetten we ook sterk in op gezonde voeding, zo krijgen alle deelnemers van ons als tussendoortje een granenkoek en twee stukken fruit. We ontwikkelden ons eigen spelpakket “Spelen rond gezonde voeding” om de kinderen op een speelse manier te laten bijleren over gezonde, evenwichtige voeding. De deelnemers kunnen inschrijven bij lokale armoedeorganisaties en sociale diensten. Op die manier bereiken we op een laagdrempelige manier de doelgroep die we wensen te bereiken en net die kinderen die anders niet de kans hebben om te sporten en spelen.

De Sportpretdagen vinden plaats tijdens de schoolvakanties.

Spelnamiddag

Sinds januari 2020 hebben we een rijkelijk gevuld aanbod aan spelnamiddagen. Deze spelnamiddagen gaan door in vijf verschillende wijken: Genk Centrum, Driehoeven, Winterslag, Waterschei en Vlakveld. Tijdens deze activiteit krijgen kleuters en lagere school kinderen een aanbod aan sport- en spelactiviteiten gedurende twee uur. Naderhand krijgen ze ook nog een stukje fruit mee naar huis. 

De Sportpretdagen en spelnamiddagen zijn in samenwerking met buurtsport Genk.