Startsubsidie

Wat is dit?

Startsubsidies zijn de toelagen die door de stad Genk uitgekeerd worden aan nieuwe Genkse jeugdverenigingen om de opstart van hun werking te ondersteunen.

Praktisch?

De subsidie wordt aangevraagd bij de Jeugd Genk.
Download het reglement "startsubsidies" en het invulformulier voor startende jeugdwerkingen. Je vindt deze onderaan deze pagina!