Uniformen & materiaal

De aankoop van een uniform is een hoge drempel: niet enkel financieel, maar ook qua gevoel en uitzicht. Geef aan dat het niet verplicht is het volledige uniform te kopen (bv. T-shirt en trui volstaan).

Heel wat Genkse jeugdbewegingen hebben al een eigen tweedehandssysteem. Dit is fijn voor gezinnen die het minder breed hebben. Meer nog, het stimuleert hen om er gebruik van te maken omdat ze niet 'uit de toon vallen' als ze dat doen. Vanuit duurzaamheidsperspectief kan je deze manier van werken bij alle leden promoten.

Denken jullie eraan zelf een tweedehandssysteem op te zetten? Het onderstaande stappenplan helpt jullie alvast op weg:

  1. Het oprichten van een tweedehandssysteem staat of valt met enthousiasme van de hele leidingsploeg: het is belangrijk dat een dergelijk project door alle leiding wordt gedragen.
  2. Bevraag ouders om zicht te krijgen op de vraag en aanbod van tweedehandsuniformen. Leg ook uit waarom je overweegt om een tweedehandssysteem op te starten (duurzaamheid, kostenbesparend, drempelverlagend,…). Bevraag ook zeker of er enkel nood is aan uniformen of bijvoorbeeld ook kampmateriaal.
  3. Je kan verschillende verkoopsystemen bedenken. Enkele voorbeelden: ‘een winkel’ met een permanent aanbod, een jaarlijkse actie, een tweedehandsmarkt, vraag- en aanbodlijst,… Kies een concept dat past bij je groep, de behoefte en jullie eigen mogelijkheden.
  4. Maak duidelijke afspraken over de kwaliteitscriteria waaraan de kledingstukken moeten voldoen om in aanmerking te komen voor verkoop.
  5. Het is niet de bedoeling om winst te maken met de verkoop, werk daarom best met vaste verkoopsprijzen. Vraag je aan de ouders om de oude uniformstukken ter beschikking te stellen (als gift) of koop je de stukken aan voor de permanente voorraad?
  6. Promoot je tweedehandssysteem aan de hand van een duidelijke campagne.

Niet alleen de aankoop van een uniform is een kost. Ook het beschikken over kampeermateriaal (slaapzak, veldbed, rugzak) is niet voor iedereen een evidentie. Jullie kunnen deze onzichtbare kosten opvangen door bijvoorbeeld zelf een aantal slaapzakken en veldbedden aan te kopen. Die kan je uitlenen aan kinderen die er zelf geen hebben.

Bron:

  • Chirojeugd Vlaanderen: diversiteitsfiche armoede
  • Scouts en Gidsen Vlaanderen: brochure “Scouting op Maat, over het wegwerken van financiële, materiële en andere drempels”