Veilig vuurwerk: tips

Vuurwerk afsteken is feestelijk, maar doe het wel steeds veilig!

We geven je een aantal tips mee:

  • Bewaar het vuurwerk steeds op een droge en koele plaats, buiten het bereik van kinderen;
  • Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing voordat je het vuurwerk afsteekt;
  • Draag geen brandbare (nylon) of wijde kledij;
  • Steek vuurwerk af met een aansteeklont, gebruik hiervoor geen lucifers of aansteker en doe dit nooit vanuit de hand;
  • Neem na het afsteken van vuurwerk voldoende afstand, zeker een zestal meter;
  • Houd rekening met de windrichting en eventuele bomen – kies voor een open ruimte om het vuurwerk af te steken;