Verborgen drempels

Over verborgen drempels struikelen mensen in armoede het meest. Ze zijn moeilijker te overwinnen, omdat ze minder zichtbaar zijn en dikwijls zijn ingebakken in de structuur van mensen en organisaties. Daarnaast zijn mensen in armoede minder bekend met het verenigingsleven. Vaak weten ze niet wat ze moeten verwachten, wat de gang van zaken is, wat er van hen verwacht wordt ... Als vereniging kan je een klimaat scheppen waar mensen in armoede zichzelf mogen zijn en zich thuis mogen voelen.

Enkele tips:

  • Om kinderen en jongeren zich welkom te doen voelen binnen je verenigingen is het van groot belang een vertrouwensband op te bouwen. Dit kan door bijvoorbeeld te werken met een vast aanspreekfiguur. Ouders kunnen bij hem of haar terecht met vragen, bedenkingen of zelfs klachten.
  • Sommige tradities zal je gewoon moeten verduidelijken en verantwoorden - een mooie gelegenheid om zelf na te denken over de relevantie ervan. Maar niet elke gewoonte is een belangrijke traditie. Bij vragen kan je samen met ouders op zoek naar een oplossing waar iedereen zich in kan vinden. Vertrouwen scheppen en open communiceren¬†zijn codewoorden hierin.¬†
  • Een warm welkom, ook de keer een kind enkele keren niet naar de activiteit komt, en begrip voor de situatie zijn belangrijk om kinderen steeds opnieuw kansen te bieden om deel te nemen. Of bel de ouders op als ze afwezig blijven en ga in dialoog.