Wat is een kindvriendelijke stad?

Een kindvriendelijke stad is een gemeenschap die zich ertoe verbindt de rechten van het kind te realiseren en te implementeren. Tegelijk kan kindvriendelijkheid gehanteerd worden als barometer voor goed lokaal beleid dat de leefbaarheid voor iedereen verhoogt. De lat voor beleid leggen op het niveau van de meest kwetsbare burgers, o.a. kinderen, maakt dat je beleid oog heeft voor iedereen. Kindvriendelijkheid is dan een toets voor een toegankelijke en open samenleving.

Een kindvriendelijke stad geeft een nieuwe betekenis aan het burgerschap van kinderen in de stad. Kinderen worden vaak gezien als burger-die-nog-niet-af-is. Wat tot gevolg heeft dat er vaak over kinderen wordt gesproken, in plaats van met. Kinderen en tieners zouden meer benaderd moeten worden als volwaardig burger, want zij zijn immers ook gebruiker van voorzieningen in de stad’. Hiermee leren kinderen ook functioneren in de democratie. Dit is dan ook wat stad Genk probeert te doen, doorheen alle beleidsdomeinen.

Het label 'kindvriendelijke steden en gemeenten' erkent steden en gemeenten die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag. Om de twee jaar reikt een jury het label uit aan de steden en gemeenten die aantonen dat ze een lange termijn-ambitie hebben om te werken aan de kindvriendelijkheid van hun beleid. Lange termijn wil zeggen dat de ambitie vertaald is in een groot draagvlak en een strategische verankering. Onze stad ontving in juni 2018 het label.

Meer info op: kindvriendelijkestedenengemeenten.be