Werkingssubsidie

Wat is dit?

Werkingssubsidies zijn de toelagen die door de stad Genk uitgekeerd worden aan de verschillende jeugdverenigingen om hun dagelijkse werking te ondersteunen.

Je dient als vrijetijdsvereniging eerst een erkenning aan te vragen. Je vindt het erkenningsreglement en het blanco aanvraagformulier onderaan de pagina.

Eens je erkend wordt, kan je in aanmerking komen voor een werkingssubsidie. Voor meer info hier rond raadpleeg je het reglement rond de werkingssubsidies onderaan de pagina. De subsidie bestaat uit een basissubsidie op basis van regelmaat en een aanvullende subsidie op basis van inspanningen in kader van de stedelijke uitdagingen.

Voor meer informatie raadpleeg je het reglement 'werkingssubsidies'.

Aan het einde van het werkjaar moet je je werkingsverslag bezorgen aan Jeugd Genk.

Praktisch?

De subsidie wordt aangevraagd bij Jeugd Genk via het aanvraagformulier. Bekijk ook zeker het reglement onderaan!