Werkingssubsidie

Wat is dit?

Werkingssubsidies zijn de toelagen die door de stad Genk uitgekeerd worden aan de verschillende jeugdverenigingen om hun dagelijkse werking te ondersteunen.

Als verantwoordelijke van een Genkse jeugdvereniging die aan de voorwaarden voldoet, kan je deze subsidie aanvragen bij Jeugd Genk.

Voor meer informatie raadpleeg je het reglement 'werkingssubsidies'.

Aan het einde van het werkjaar moet je je werkingsverslag bezorgen aan Jeugd Genk.

In bijlage vind je de formulieren voor het jaarverslag 2019 - 2020 voor:

  • speelpleinwerkingen
  • jeugdhuiswerkingen
  • jongerenwerkingen
  • plaatselijke afdelingen van het landelijk georganiseerd jeugdwerk
  • overige jeugdverenigingen

Praktisch?

De subsidie wordt aangevraagd bij Jeugd Genk via het aanvraagformulier. Bekijk ook zeker het reglement onderaan!